Vilkår for bruk

OVERSIKT
Dette nettstedet drives av Fotosmykker. På hele nettstedet refererer begrepene "vi", "oss" og "vår" til Fotosmykker. Fotosmykker tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig fra dette nettstedet til deg, brukeren, forutsatt at du godtar alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.

Ved å besøke nettstedet vårt og / eller kjøpe noe fra oss, deltar du i vår "tjeneste" og godtar å være bundet av følgende vilkår og betingelser ("Vilkår for bruk", "Vilkår"), inkludert tilleggsvilkårene og retningslinjene som er referert til her og / eller tilgjengelig via hyperkobling. Disse tjenestevilkårene gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, brukere som er nettlesere, selgere, kunder, selgere og/eller innholdsleverandører.

Les disse vilkårene for bruk nøye før du går inn på eller bruker nettstedet vårt. Ved å gå inn på eller bruke deler av nettstedet godtar du å være bundet av disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar alle vilkårene i denne avtalen, kan du ikke gå inn på nettstedet eller bruke noen av tjenestene. Hvis disse vilkårene for bruk betraktes som et tilbud, er aksept uttrykkelig begrenset til disse vilkårene for bruk.

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som legges til den nåværende butikken, er også underlagt vilkårene for bruk. Du kan når som helst se den nyeste versjonen av vilkårene for bruk på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet etter publisering av endringer utgjør aksept av disse endringene.

Butikken vår ligger hos Shopify Inc. De gir oss den elektroniske e-handelsplattformen som gjør det mulig for oss å selge våre produkter og tjenester til deg.

DEL 1 - TJENESTEVILKÅR FOR NETTBUTIKKEN
Ved å godta disse vilkårene for bruk, bekrefter du at du er minst myndig i staten eller provinsen der du bor, eller at du er myndig i staten eller provinsen der du bor, og at du har gitt oss ditt samtykke til å la dine mindreårige pårørende bruke dette nettstedet.
Du kan ikke bruke produktene våre til ulovlige eller uautoriserte formål, og du kan heller ikke ved bruk av tjenesten bryte noen lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrettslover).
Du må ikke overføre ormer eller virus eller noen kode av destruktiv art.
Brudd på eller overtredelse av vilkårene vil føre til umiddelbar oppsigelse av tjenestene dine.

AVSNITT 2 - GENERELLE VILKÅR
Vi forbeholder oss retten til å nekte tjenester til enhver person av en hvilken som helst grunn når som helst.
Du forstår at innholdet ditt (ikke inkludert kredittkortinformasjon) kan overføres ukryptert og involvere (a) overføringer over forskjellige nettverk og (b) endringer for å overholde og tilpasse seg tekniske krav til tilkoblede nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon er alltid kryptert under overføring over nettverk.
Du samtykker i ikke å reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av tjenesten, bruk av tjenesten eller tilgang til tjenesten, eller noen kontakt på nettstedet som tjenesten leveres gjennom, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss.
Overskriftene som brukes i denne avtalen er kun tatt med for enkelhets skyld og begrenser eller påvirker ikke disse vilkårene på annen måte.

AVSNITT 3 - INFORMASJONENS NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET OG AKTUALITET
Vi er ikke ansvarlige hvis informasjonen som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Materialet på dette nettstedet er kun til generell informasjon og bør ikke brukes som eneste grunnlag for å ta beslutninger uten å konsultere primære, mer nøyaktige, mer fullstendige eller mer oppdaterte informasjonskilder. Enhver bruk av materialet på dette nettstedet skjer på eget ansvar.
Dette nettstedet kan inneholde visse historiske opplysninger. Historisk informasjon er ikke nødvendigvis oppdatert og er kun ment som informasjon. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet når som helst, men vi har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt. Du samtykker i at det er ditt ansvar å overvåke endringer på nettstedet vårt.

AVSNITT 4 - ENDRINGER I TJENESTEN OG PRISER
Prisene for våre produkter kan endres uten varsel.
Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller avslutte tjenesten (eller deler av eller innholdet i den) uten varsel når som helst.
Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjon eller opphør av tjenesten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis aktuelt)
Visse produkter eller tjenester kan være tilgjengelig utelukkende på nettet via nettstedet. Disse produktene eller tjenestene kan ha begrensede mengder og kan bare returneres eller byttes i samsvar med våre retningslinjer for refusjon.
Vi har gjort vårt beste for å vise fargene og bildene av produktene våre i butikken så nøyaktig som mulig. Vi kan ikke garantere at din dataskjerms visning av en farge vil være nøyaktig.
Vi forbeholder oss retten til, men er ikke forpliktet til, å begrense salget av våre produkter eller tjenester til enhver person, geografisk område eller jurisdiksjon. Vi kan utøve denne retten fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense mengden av produkter eller tjenester som vi tilbyr. Alle beskrivelser av produkter eller produktpriser kan endres når som helst uten varsel etter vårt eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til å avvikle ethvert produkt når som helst. Ethvert tilbud om et produkt eller en tjeneste på dette nettstedet er ugyldig der det er forbudt.
Vi garanterer ikke at kvaliteten på produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale som du kjøper eller skaffer deg, vil oppfylle dine forventninger, eller at eventuelle feil i tjenesten vil bli rettet.

SEKSJON 6 - NØYAKTIGHET AV FAKTURERINGS- OG KONTOINFORMASJON
Vi forbeholder oss retten til å nekte enhver bestilling du legger inn hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere kjøpte mengder per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger plassert av eller under samme kundekonto, samme kredittkort og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Hvis vi endrer eller kansellerer en bestilling, kan vi forsøke å varsle deg ved å kontakte e-postadressen og/eller faktureringsadressen/telefonnummeret som ble oppgitt da bestillingen ble gjort. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som etter vårt skjønn ser ut til å være plassert av forhandlere, forhandlere eller distributører.

Du samtykker i å oppgi aktuell, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som gjøres i butikken vår. Du samtykker i å umiddelbart oppdatere kontoen din og annen informasjon, inkludert e-postadresse og kredittkortnummer og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg ved behov.

For mer informasjon, se våre retningslinjer for refusjon.

AVSNITT 7 - VALGFRIE VERKTØY
Vi kan gi deg tilgang til verktøy fra tredjeparter som vi verken overvåker eller har noen kontroll eller innflytelse over.
Du erkjenner og godtar at vi gir tilgang til slike verktøy "som de er" og "som tilgjengelig" uten garantier, erklæringer eller betingelser av noe slag og uten noen form for godkjenning. Vi har ikke noe ansvar av noe slag som følge av eller i forbindelse med din bruk av valgfrie tredjepartsverktøy.
All bruk av de valgfrie verktøyene som tilbys via nettstedet, skjer helt og holdent på egen risiko og etter eget skjønn, og du bør sørge for at du er kjent med og godkjenner vilkårene for verktøyene som tilbys av den eller de aktuelle tredjepartsleverandørene, og du bør sørge for at du er kjent med og godkjenner vilkårene for verktøyene som tilbys av den eller de aktuelle tredjepartsleverandørene.
Vi kan også i fremtiden komme til å tilby nye tjenester og/eller funksjoner via nettstedet (inkludert lansering av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og/eller tjenester er også underlagt disse vilkårene for bruk.

AVSNITT 8 - LENKER TIL TREDJEPARTER
Visse innhold, produkter og tjenester som er tilgjengelige via tjenesten vår, kan inneholde materiale fra tredjeparter.
Tredjepartslenker på dette nettstedet kan lede deg til tredjeparts nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller vurdere innholdet eller nøyaktigheten, og vi garanterer ikke og har ikke noe ansvar for tredjeparts materiale eller nettsteder eller for noe annet materiale, produkter eller tjenester fra tredjeparter.
Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader eller skader knyttet til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner gjort i forbindelse med tredjeparts nettsteder. Gjennomgå tredjepartens retningslinjer og praksis nøye og sørg for at du forstår dem før du foretar en transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående tredjepartsprodukter skal rettes til tredjeparten.

AVSNITT 9 - BRUKERKOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG ANDRE INNSENDINGER
Hvis du, på vår forespørsel, sender visse spesifikke innsendinger (f.eks. konkurransebidrag) eller, uten vår forespørsel, sender kreative ideer, forslag, planer eller annet materiale, enten på nettet, via e-post, per post eller på annen måte (samlet kalt "kommentarer"), samtykker du i at vi når som helst og uten begrensninger kan redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte bruke kommentarene du sender til oss i alle medier. Vi er og skal ikke være forpliktet til (1) å holde kommentarer konfidensielle, (2) å betale kompensasjon for kommentarer eller (3) å svare på kommentarer.
Vi kan, men er ikke forpliktet til, å overvåke, redigere eller fjerne innhold som vi etter eget skjønn anser som ulovlig, støtende, truende, injurierende, ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte anstøtelig, eller som krenker noen parts immaterielle rettigheter eller disse vilkårene for bruk.
Du samtykker i at kommentarene dine ikke vil krenke noen tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerker, personvern, personlighet eller andre personlige eller eiendomsrettigheter. Du samtykker videre i at kommentarene dine ikke vil inneholde injurierende eller på annen måte ulovlig, krenkende eller uanstendig materiale eller inneholde datavirus eller annen skadelig programvare som på noen måte kan påvirke driften av tjenesten eller et relatert nettsted. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for å være en annen enn deg selv eller på annen måte villede oss eller tredjeparter med hensyn til opprinnelsen til kommentarer. Du er eneansvarlig for alle dine kommentarer og deres nøyaktighet. Vi tar ikke noe ansvar og påtar oss ikke noe ansvar for kommentarer lagt ut av deg eller noen tredjepart.

AVSNITT 10 - PERSONOPPLYSNINGER
Din innsending av personlig informasjon via butikken er underlagt vår personvernpolicy.

AVSNITT 11 - FEIL, UNØYAKTIGHETER OG UTELATELSER
Det kan av og til være informasjon på nettstedet vårt eller i tjenesten som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser, som kan være relatert til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, produktfraktkostnader, transittider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger hvis informasjon i tjenesten eller på et relatert nettsted er unøyaktig, når som helst og uten forvarsel (inkludert etter at du har lagt inn bestillingen).
Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller klargjøre informasjon i Tjenesten eller på et relatert nettsted, inkludert uten begrensning informasjon om priser, med mindre loven krever det. Ingen spesifisert oppdaterings- eller oppdateringsdato som brukes i Tjenesten eller på et relatert nettsted, skal tolkes som at all informasjon i Tjenesten eller på et relatert nettsted er endret eller oppdatert.

AVSNITT 12 - FORBUDT BRUK
I tillegg til andre forbud som er angitt i vilkårene for bruk, er det forbudt å bruke nettstedet eller dets innhold: (a) for ulovlige formål; (b) for å oppfordre andre til å utføre eller delta i ulovlige handlinger; (c) for å bryte internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forordninger; (d) for å krenke eller krenke våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter; (e) å trakassere, misbruke, fornærme, krenke, skade, ærekrenke, baktale, nedvurdere, skremme eller diskriminere på grunnlag av kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming (f) å sende inn falsk eller villedende informasjon; (g) for å laste opp eller overføre virus eller andre former for ondsinnet kode som vil eller kan brukes på en måte som påvirker funksjonaliteten eller driften av tjenesten eller et relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett (h) for å samle inn eller spore personopplysningene til andre; (i) for spam, phish, phish, pharm, pretext, spider, crawl eller scrape; (j) for uanstendige eller umoralske formål; eller (k) for å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjoner i tjenesten eller på et relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av tjenesten eller et relatert nettsted for brudd på noen av de forbudte bruksområdene.

AVSNITT 13 - ANSVARSFRASKRIVELSE; ANSVARSBEGRENSNING
Vi garanterer ikke at din bruk av tjenesten vår vil være uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri.
Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten vil være nøyaktige eller pålitelige.
Du samtykker i at vi fra tid til annen kan fjerne tjenesten på ubestemt tid eller kansellere tjenesten når som helst uten varsel til deg.
Du samtykker uttrykkelig i at din bruk av eller manglende evne til å bruke tjenesten er på egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester som leveres til deg gjennom tjenesten leveres (med mindre vi uttrykkelig har oppgitt noe annet) "som den er" og "som tilgjengelig" for din bruk, uten noen representasjoner, garantier eller betingelser av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert alle underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, holdbarhet, tittel og ikke-krenkelse.
Under ingen omstendigheter skal Fotosmykker, våre styremedlemmer, ledere, ansatte, tilknyttede selskaper, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteleverandører eller lisensgivere være ansvarlige for skader, tap, krav eller direkte, indirekte, tilfeldige, straffende, spesielle eller følgeskader av noe slag, inkludert, uten begrensning, tapt fortjeneste, tapte inntekter, tapte besparelser, tap av data, erstatningskostnader eller lignende skader, enten det er basert på kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar eller på annen måte, som oppstår som følge av din bruk av tjenesten eller produkter som er oppnådd ved hjelp av tjenesten, eller for ethvert annet krav som på noen måte er relatert til din bruk av tjenesten eller et produkt, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller utelatelser i noe innhold, eller tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruk av tjenesten eller noe innhold (eller produkt) som er lagt ut, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig via tjenesten, selv om du er informert om muligheten for dette. Fordi noen stater eller jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, skal vårt ansvar i slike stater eller jurisdiksjoner være begrenset til det maksimale omfanget som loven tillater.

AVSNITT 14 - SKADESLØSHOLDELSE
Du samtykker i å skadesløsholde, forsvare og holde Fotosmykker og vårt morselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, ledere, styremedlemmer, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte skadesløse fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokatsalærer, fremsatt av en tredjepart på grunn av eller som følge av brudd på disse vilkårene for bruk eller dokumentene de innlemmer ved referanse, eller ditt brudd på noen lov eller rettighetene til en tredjepart.

AVSNITT 15 - SEPARABILITET
I tilfelle en bestemmelse i disse vilkårene for bruk anses å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal en slik bestemmelse likevel kunne håndheves i den grad gjeldende lov tillater det, og den delen som ikke kan håndheves, skal anses å kunne skilles fra disse vilkårene for bruk, og en slik bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten av eventuelle gjenværende bestemmelser.

AVSNITT 16 - OPPSIGELSE
Partenes forpliktelser og ansvar pådratt før oppsigelsesdatoen skal overleve oppsigelsen av denne avtalen for alle formål.
Disse vilkårene for bruk gjelder med mindre og inntil de sies opp av enten deg eller oss. Du kan si opp disse vilkårene for bruk når som helst ved å varsle oss om at du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre, eller når du slutter å bruke nettstedet vårt.
Hvis du etter vårt skjønn ikke overholder, eller hvis vi mistenker at du ikke har overholdt, noen vilkår eller bestemmelser i disse vilkårene for bruk, kan vi også si opp denne avtalen når som helst uten varsel, og du vil fortsatt være ansvarlig for alle beløp som forfaller til og med datoen for oppsigelse; og/eller kan følgelig nekte deg tilgang til tjenestene våre (eller deler av dem).

AVSNITT 17 - HELE AVTALEN
Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene for bruk skal ikke utgjøre et frafall av en slik rettighet eller bestemmelse.
Disse vilkårene for bruk og eventuelle retningslinjer eller driftsregler vi har lagt ut på dette nettstedet eller i forbindelse med tjenesten utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss og styrer din bruk av tjenesten, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjoner og forslag, muntlige eller skriftlige, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, tidligere versjoner av vilkårene for bruk).
Eventuelle tvetydigheter i tolkningen av disse tjenestevilkårene skal ikke tolkes mot parten som utarbeidet dem.

AVSNITT 18 - GJELDENDE LOV
Disse tjenestevilkårene og eventuelle separate avtaler der vi leverer tjenester til deg, skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov.

AVSNITT 19 - ENDRINGER I TJENESTEVILKÅRENE
Du kan når som helst se den nyeste versjonen av tjenestevilkårene på denne siden.
Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke nettstedet vårt med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet vårt eller tjenesten etter publisering av endringer i disse vilkårene for bruk utgjør aksept av disse endringene.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMASJON
Spørsmål om vilkårene for bruk skal sendes til oss på kontakt@fotosmykker.com.